Надійний та ефективний постачальник природного газу

ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА»

Здійснює провадження господарської діяльності з постачання природного газу та пропонує Вашому підприємству постачання природного газу в обсягах, необхідних для забезпечення 100% виробничих потреб.

Ми цінуємо кожного клієнта та націлені на довгострокову плідну співпрацю на взаємовигідних умовах.
Перейти к НАДІЙНІСТЬ

НАДІЙНІСТЬ

Протягом тривалого часу наша компанія забезпечує безперебійні поставки природного газу по всій території України значній кількості споживачів: від великих промислових підприємств до невеликих бюджетних організацій.

Перейти к ГАРАНТІЇ

ГАРАНТІЇ

ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» має страховий запас природного газу в ПСГ ПАТ «Укртрансгаз» та фінансове забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства.

Перейти к СТАНДАРТИ

СТАНДАРТИ

Високі стандарти нашої роботи забезпечені багаторічним досвідом, чистою і відкритою позицією компанії по відношенню до партнера. Ми орієнтовані на успішний розвиток бізнесу, досягнення поставлених цілей і виконання всіх завдань.

Перейти к ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» — команда професіоналів, в якій результат роботи окремого спеціаліста — частина загального результату.

Правила постачання
природного газу

ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА» здійснює свою діяльність щодо постачання природного газу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів ринку природного газу, в т.ч., але не виключно:

1. Про ринок природного газу2. Правила постачання природного газу3. Кодекс газотранспортної системи4. Кодекс газорозподільних систем5. Порядок пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення

Права та обов’язки постачальника та споживача газу
Постачальник має право:
 • Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов Договору.
 • Безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред’явленням службового посвідчення (довіреності).
 • Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.
 • Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496. Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.
 • Постачальник зобов’язується:
 • Забезпечувати постачання газу до пунктів приймання-передачі на умовах та в обсягах, визначених Договором.
 • Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГРМ необхідного Споживачу обсягу природного газу.
 • В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.
 • Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного законодавства.
 • Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.
 • Споживач має право:
 • Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.
 • Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.
 • На зміну постачальника у порядку передбаченому нормативно-правовими актами з цього питання.
 • Споживач зобов’язується:
 • Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також Правилами постачання природного газу.
 • Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, визначених Договором.
 • Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.
 • Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
  — відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
  — припинення або розірвання Договору;
  — в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.
 • У разі настання обставин, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:
  — повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
  — здійснити розрахунки, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня остаточного споживання газу включно.
 • Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
 • Порядок та способи досудового вирішення спорів з Постачальником
  Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. вирішуються за домовленістю сторін. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду.
  У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.
  Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
  Додаткову інформацію Ви можете отримати у юридичному департаменті компанії – за телефоном
  +38 (044) 360 72 71
  +38 (067) 888 11 55
  e-mail: ensolgas@gmail.com

  Відповідальна особа:
  Директор з юридичних питань — Шаблієнко Артур Сергійович

  СПОЖИВАЧАМ

  КОНТАКТИ